Hedda Gabler

Hedda Gabler
Utgivelsesar: 2005
Antall sider: 193
Serie: Norske klassikere
Forlag: Forlaget Vigmostad & Bjørke AS
ISBN/EAN: 9788241903397
Sprak: Bokmål
Kategori: Noveller, lyrikk og drama
Forfatter: Henrik Ibsen

En klassiker! En klassiker er både en kunstner og et verk som har evnen til å leve ut over sin egen tid. Tidene skifter, publikum også - men et klassisk kunstverk fortsetter å tale til hver ny generasjon. Samtidig må hver ny generasjon gi verket sin mening - i lys av sin tids erfaringer og livsforståelse. Forlaget Vigmostad & Bjørke vil med Norske klassikere legge forholdene til rette for at nye lesere kan oppleve de verdier som klassikerne representerer. For å lette tilegnelsen er språket i utgavene derfor lett modernisert. Kommentarer og etterord vil dessuten bidra til å sette innholdet inn i et bredere perspektiv. God lesning! Arno Vigmostad Forlegger Hedda Gabler er i vår tid et av Ibsens mest spilte skuespill. Ibsen skrev i sine notater til stykket at det fantes dyp poesi i Heddas indre.

Bak hennes onde handlinger skjuler det seg en gåte - hun er et «moderne», sammensatt menneske som fortsatt fascinerer.

Kaldt og sjokkerende kalkulert manipulerer hun dem som omgir henne, men samtidig avslører hun sin angst og usikkerhet. Generaldatteren er giftet inn i det småborgerlige Tesman-miljøet, og hun føler seg truet fra alle kanter - barnet som vokser inne i henne, den klamme intimiteten i småborgerskapet, den seksuelle nærgåenheten fra hennes tidligere overklassemiljø. Klemt inne i alt dette har hun ett eneste ønske: å være fri til å ha makt over sitt eget liv.

Trøndelag Teater har i samarbeid med scenograf og kunstner Bård Lie Thorbjørnsen, laget et serigrafi av plakaten til forestillingen Hedda Gabler. Hedda Gabler, skuespill i 4 akter av Henrik Ibsen, utgitt 1890. Stykket er i utpreget grad et psykologisk drama, en inntrengende studie i en aristokratisk og dypt. universitas osloensis Versjon: 1.2Endringer fra tidligere versjoner Utvikling og drift: Universitetet i Oslo ved Henrik Ibsens skrifter og Eining for digital. Hedda Gabler. Anmeldelser av førsteutgaven - Hedda Gabler; Anmeldelser av øvrige oppsetninger av Hedda Gabler. Hedda Gabler i Helsinki; Hedda Gabler i København; Drama av Henrik Ibsen. Instruktør: Arild Brinchmann. Hedda Gabler lever i et konvensjonelt ekteskap med en mann hun ikke elsker. Det borgelige livet. Hedda Gablers ensomhet. Heddas selvforakt Forutsetningen for ekteskapet mellom Hedda Gabler og Jørgen Tesman var et professorat. Og, som følge av gasjen. "Hedda Gabler - skuespill i fire akter" av Henrik Ibsen - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener. Statuetten som deles ut er utformet av billedhuggere Nina Sundbye og representerer Hedda Gabler. Om Heddadagene Personene i Hedda Gabler Jørgen Tesman, stipendiat i kulturhistorie. Fru Hedda Tesman, hans hustru. Frøken Juliane Tesman, hans tante. Fru Elvsted.

I 1871 ble Dansk Kvindesamfund dannet. Ett av foreningens formål var å gi kvinner lik rett til utdannelse og å oppheve gifte kvinners juridiske umyndighet.