Å være pasient

Å være pasient
Utgivelsesar: 2010
Antall sider: 230
Forlag: Cappelen Damm
ISBN/EAN: 9788279501473
Oversatt av: Thorbjørnsen, Kari Marie
Sprak: Bokmål
Kategori: Sykepleie
Originaltittel: Patientologi
Forfatter: Sanne Angel, Pia Dreyer, Anne-Mette Graubæk, Elisabeth O. C. Hall, Kirsten Honoré, Trine Lassen, Bente Martinsen, Jette Joost Michaelsenog Helle Schnor

Å være pasient presenterer vesentlige aspekter ved forhold som knytter seg til det å være syk, til å være pasient eller å være pårørende.

Den som skal bli sykepleier, må fra første dag i utdanningen utvikle sin evne til å forstå menneskers livsverden og menneskers reaksjoner på å bli akutt, kronisk eller livstruende syk, eller på å bli pårørende til en akutt, kronisk eller livstruende syk person. Boka gir en samlet framstilling av ulike aspekter av det som rommes i det nye begrepet pasientologi. Ønsket er å bidra til en nyansert forståelse av pasientbegrepet og av dagens pasientrolle.

Boka innledes med fire autentiske pasientfortellinger. I ni kapitler beskrives og drøftes så en rekke aspekter ved det å være syk, for eksempel fortellingens betydning for den syke, og kampen og avhengigheten som følger med sykdom, sett både gjennom pasientens øyne og gjennom teoretiske briller. Et eget kapittel tar for seg teoriutviklingen på området, og samtlige kapitler bygger på resultater fra den nyeste skandinaviske og internasjonale forskningen omkring pasientbegrepet og pasientrollen.

Med sin teoretiske og forskningsbaserte forankring kan Å være pasient inngå i sykepleierutdanningen fra første til siste dag. Den vil også har relevans for sykepeiere under videreutdanning og sykepleiere i klinisk praksis.

Denne fasen kan være kort, men noen ganger strekker den seg over dager og uker. I løpet av siste levedøgn opptrer ofte cyanose og marmorering på lepper, hender og. Den som har varige og vesentlige funksjonsforstyrrelser i støtte- og bevegelsesorganene, har i henhold til Folketrygdloven § 10-7 rett til stønad til dekning av. Dine rettigheter som pasient. Du har rettigheter når det gjelder ventetid på behandling og mulighet for bytte av fastlege. Operasjon ved Seneskade i Skulderen Andre navn: Rotator cuff ruptur. Skade i rotatormansjetten. ( alle bilder: www.alltheweb.com ) Rotatorsenene i skulderen er 4. Rundskriv og informasjonsmateriell. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp (Studiehefte) Pasient- og brukerrettighetsloven med. Smertepasienter og pasienter med kroniske plager opplever for ofte å bli avvist av helsevesenet. De blir ikke tatt alvorlig, ikke sendt videre til utredning, eller. Dette er kursportalen for pasientreiser. Portalen inneholder kurs for ansatte innen pasientreiser, og for de som skal rekvirere reiser. Erstatning etter tannskader. 13. juli 2016.

Flere og flere søker erstatning etter skader hos tannlegen. Vær klar over at du normalt ikke kan få erstatning i NPE. § 2-1 a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen, jf. helse- og. Technogym SKILLROW™ romaskin TECHNOGYM SKILLROW™ - Athletic Training Som offisiell leverandør til 6 ulike OL, fra Sydney 2000 til Rio 2016 og partner til noen av.