Skole-hjem-samarbeid

Skole-hjem-samarbeid
Utgivelsesar: 2003
Antall sider: 120
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
ISBN/EAN: 9788276749380
Sprak: Bokmål
Kategori: Pedagogikk
Forfatter: Ingrid Worning Berglyd

Samspillet mellom elev, foreldre og lærere er en utfordrende relasjon. Elevens hjemmeforhold påvirker skoledagen, og skoledagen virker inn på hvordan eleven har det hjemme. Foreldrenes bakgrunnskunnskap er svært forskjellig, og skolen må finne en plattform som kan danne et felles utgangspunkt for samarbeidet om elevens beste. Denne boken er et verktøy som gir gode kunnskaper om hvordan møtet med foreldrene kan planlegges og gjennomføres. I samarbeid med mange ulike hjem og foreldregrupper kan ikke læreren forstå handlingsmåten til alle de involverte partene. God faglig kunnskap gjør det imidlertid mulig å forklare ulike reaksjonsmønstre slik at læreren kan ha en profesjonell holdning til samarbeidspartene. Tillitsfull dialog forebygger problemer, og faresignaler kan fanges opp før problemer rekker å bli store. Mange konkrete eksempler, og ikke minst de to bidragene fra henholdsvis skolesjef og tidligere rektor Marie Føreland og spesialmedarbeider i Søndre Buskerud politidistrikt Erlend Madsen, viser at teorien lar seg omsette i praksis. Ingrid Worning Berglyd er cand.

polit. og har vært lærer og inspektør i grunnskolen i en årrekke blant annet har hun undervist på Høgskolen i Stavanger. Worning Berglyd er en ofte benyttet kursholder i emnet.

Birkeland skole ønsker å legge til rette for et godt skole/hjem samarbeid. Å bruke tid på barnas skolegang er en svært god investering. Her finner du varierte temaer om, for og til barn. Du kan også legge inn private rubrikkannonser med bilder. Velkommen til 17.maifeiring på Marienlyst skole. Se vedlegg for mer informasjon! 2017_endelig_brev til foresatte og ansatte som skal gå i toget.doc filetype doc Til topps i nordisk matematikkonkurranse Jennifer, Andreas, Johanne Marie og Antoan fra Fagerborg skole slo selv matematikknasjonen Finland, og vant.

Til topps i nordisk matematikkonkurranse Jennifer, Andreas, Johanne Marie og Antoan fra Fagerborg skole slo selv matematikknasjonen Finland, og vant. 27. april kom 9.klassinger fra Sylling, Tranby, Lierbyen og Høvik skole til Lier vgs på "Åpen dag". Les mer Oppdatert 02.05.2017 Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt Oversett siden til et annet språk. Translate page to another language Byfjord skole ligger i Tasta bydel og er en 1.-7. skole. Skolen har rundt 380 elever. Det er 62 ansatte, dette gjelder samlet for skole og SFO.

Krokelvdalen Skole benytter seg av Carlsten lesetest som kartleggingsredskap. Med denne får vi oversikt over lesehastighet, leseforståelse samt forholdet disse imellom.