Vi kan! Veiledning

Vi kan! Veiledning
Utgivelsesar: 2011
Antall sider: 132
Forlag: Cappelen Damm
ISBN/EAN: 9788202314873
Sprak: Bokmål
Kategori: Pedagogikk
Forfatter: Ingvild Olsen Olaussen

Vi kan! Skapende arbeid i barnehagen består av veiledning, bildesamling og tre cd-er.

Et stort utvalg kreative aktiviteter tar utgangspunkt i fem hovedtemaer:
· Millioner av katter
· Vennskap, tro og myter
· Barnas fortellinger
· Folketradisjoner
· Hattene tar ordet

Velg selv hvor dypt du ønsker å gå inn i hvert tema, støttet av veiledningen, fortellingene, bildene og musikken.

Aktivitets- og veiledningspakken er en ressurs for å tilrettelegge for læring gjennom kreativitet og lek. Den er utarbeidet med hovedvekt på rammeplanens fagområde Kunst, kultur og kreativitet.

Veiledning er en målrettet samtale som skal skape refleksjon. Den som får veiledning, skal få mulighet til å finne sine egne svar og løsninger. Videreutdanning i Veiledning er et deltidsstudium over 2 år ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen. VID har mer enn 25 års erfaring innen veiledning.

Karrieresenter Det finnes karrieresentre i de fleste fylker som kan hjelpe deg. Karrieresentrene gir informasjon og veiledning til unge og voksne som har spørsmål. Veiledning er en målrettet samtale som skal skape refleksjon.

Den som får veiledning, får på denne måten mulighet til å finne sine egne svar og løsninger. Pedagogisk veiledning. For deg som ønsker å arbeide med veiledning av nyutdannede lærere i barnehager, grunnskoler og videregående skoler, eller være. Veiledning. Studiet henvender seg til deg som er ansatt innenfor helse, skole, barnehage, offentlig eller privat virksomhet. Søk ledig studieplass Innledning § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse § 4-2. Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg § 4-3. Veiledere Det er utarbeidet omfattende veiledning om planlegging etter plan- og bygningsloven. Vi har her samlet blant annet veiledere, spørsmål og svar, nye. I beste mening - Forsiden - Datatilsynet På denne siden finner du lenker til skriftlige veiledninger fra Medisinsk bibliotek. Veiledningene oppdateres fortløpende, sørg for at du har siste utgave!