Omstilling og nedbemanning

«Omstilling og nedbemanning» behandler de arbeidsrettslige regler som må iakttas ved omstillingsprosesser. Tema for boken er arbeidsrettslige og praktiske spørsmål som kan oppstå ved omstilling og nedbemanning. Sentrale temaer er styringsretten som grunnlag for å endre arbeidets innhold, bruk av arbeidskraft på annen måte enn ved ansettelse, virksomhetsoverdragelse, permittering, fremgangsmåten ved og vilkårene for nedbemanning, pensjon, trygd og sluttpakker og skatt.3. utgave er oppdatert med lovgivning, rettspraksis og litteratur per juni 2016. I tillegg er det gjennomført en generell revisjon av bokens tekst og systematikk.

Boken retter seg først og fremst til juridiske rådgivere, advokater og dommere.

Også andre aktører i omstilling- og nedbemanningsprosesser, som personalledere, tillitsvalgte mv., vil ha nytte av fremstillingen.

Utvikling av mennesker. Bjørn Ringom er et kjent navn innen det å jobbe med å utvikle mennesker, lederutvikling, personlig utvikling og læring. Nedbemanning kan være nødvendig og lovlig, men det stilles en rekke krav til prosessen. Les advokatens råd for nedbemanningen. GRATIS DOKUMENTMAL : OPPSIGELSESBREV - oppsigelse grunnet virksomhetens forhold (dvs ved omstilling og nedbemanning) Om man er i den situasjonen at man må gjøre en form for omstilling, er det flere grep man kan ta for best mulig gjennomføring. Her er våre tips! Hos oss vil du alltid møte meget kompetente medarbeidere med solid erfaring fra omstillingsprosesser og lang erfaring fra nasjonal og internasjonalt næringsliv. Mette har lang erfaring som rådgiver innen omstilling- og nedbemanningsprosesser for privat- og bedriftsmarkedet, og jobber i tillegg med kompetansekartlegging. Dette heftet inneholder nyttig kunnskap om hvordan man forebygger helsebelastninger ved å sikre sunne omstillingsprosesser i samsvar med arbeidsmiljølovens krav. Daglig leder : Torhild Kalstø +47 932 24 244 [email protected]; Postadr. Kreativt Næringssenter Postboks 8034 4068 Stavanger; Besøksadr. Som pensjonistmedlem i Finansforbundet har du tilgang til en rekke medlemsgoder som kan bidra til en tryggere og litt rimeligere hverdag. Vår visjon: ”Et menneskeverdig liv for alle” Presentasjon av vår organisasjon finner du her. Historisk tilbakeblikk. Norsk Helse- og Sosiallederlags historie.