Tilstedeværende voksne - medvirkende barn

Tilstedeværende voksne - medvirkende barn
Utgivelsesar: 2010
Antall sider: 128
Forlag: Cappelen Damm
ISBN/EAN: 9788276348538
Sprak: Bokmål
Kategori: Pedagogikk
Forfatter: Wenche Nordliog Bess Merete Schelbred Thormodsæter

Hva vil det si å være en tilstedeværende voksen?
Hvordan være en bevisst og reflektert voksen som gir barn mulighet for deltakelse i tråd med rammeplanen?
Hvordan gi barn reell medvirkning i lek og læring?

Tilstedeværende voksne - medvirkende barn gir innblikk i hvordan et prosjektarbeid har ført til konkrete endringer av de voksnes handlinger og holdninger. Boken viser hva som skjer når personalet samarbeider med barn som likeverdige på en respektfull måte. Fokus er flyttet fra lydighet til ansvarlighet, lagspill og samarbeid med økt bruk av løsningsfokusert tenkning. Resultatet er at barn er blitt medaktører i barnehagehverdagen.

Boken gir konkrete eksempler på verktøy og metoder som med hell er brukt for å få til et vellykket endringsarbeid. Ønsket er å gi studenter, styrere, pedagogiske ledere, førskolelærere og ansvarlige barnehagemyndigheter en bok til inspirasjon og nytte.

Forfatterne har i mange år vært barnehagefaglige rådgivere i Vennesla kommune. Sammen har de drevet faglig kvalitetsutvikling av sektoren, kompetanseheving av barnehagepersonalet og vært prosjektledere for utviklings- og endringsarbeidet som presenteres i boken.

Lillestrøm Jazzklubb's hovedside / Lillestrom Jazzclub's mainpage. "PRISUTDELING" I REGI AV PRIMA VISTA SOCIAL CLUB: JAZZKAFÉ FAGERBORG LØR. 07.05 Frøkena har virkelig vist progresjon, og det er ikke lenger tvil om at jeg går mot en bedre versjon av meg selv. Det merkes, og det synes. Det gleder, og det skuffer.