Einfach Deutsch 2

Alt-i-ett-bøker med fokus på praktisk tysk! Einfach Deutsch-bøkene er komplette alt-i-ett-bøker for de elevene som har hatt tysk tidligere. For å fange opp elevenes ulike bakgrunn starter bøkene mykt, og repetisjon letter overgangen til neste nivå. Einfach Deutsch utvider elevenes innsikt og forståelse for tysk språk og samfunn gjennom bredde, dybde og temavalg. I Einfach Deutsch 2 trenes leseforståelsen videre gjennom lengre sakprosa- og skjønnlitterære tekster. Ulike tema utdypes ved oppgaver som argumentasjon, rollespill, dramatiseringer, debatter og lengre prosjektarbeider. * Et rikt utvalg av autentiske tekster som følges av utfordringer, både muntlig og skriftlig* Nyttige ord og uttrykk gjentas slik at elevene får trygghet til å bruke dem praktisk* «Jeg kan»-skjemaet på slutten av hver etappe hjelper elevene til å reflektere over læringsprosessen og styrker bevisstheten om språklæring og læringsstrategier* For å legge tilrette for differensiering, fordyping og ulike lesestrategier finner du «Flexitexte» med varierte oppgaver Ved hjelp av et mangfold av ulike tekst- og oppgavetyper videreutvikler eleven alle ferdighetene for å nå kompetansemålene.

En ufullstendig samling. Innhold Fra norske forlag (bl.a. alle læreverk) Hos Goethe-Institut Hos Deutsche Welle ElevressurserBruk av ordbok Lærerressurser. Gyldendal Norsk Forlag. Kontakt oss. Gyldendal Undervisning Organisasjonsnummer: 946 163 899. Besøksadresse: Gyldendal Norsk Forlag.

De nye bøkene er alt-i-ett-bøker som er faglig oppdaterte og solide. Gjennomarbeidede illustrasjoner, tabeller og flytskjemaer gjør.