Å samtale seg til kunnskap

Å samtale seg til kunnskap
Utgivelsesar: 2009
Antall sider: 163
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
ISBN/EAN: 9788245007916
Sprak: Bokmål
Kategori: Pedagogikk
Forfatter: Liv Gjems

Denne boken tar opp sosiokulturelle teorier om hvordan barn lærer språk i dagligdagse aktiviteter og språklige interaksjoner med voksne og andre barn. Det understrekes hvor viktig det er for barns læring om språk og omgivelsene at førskolelærere både følger opp barnas initiativ til samtale og inviterer barna til samtale. Boken handler om hvordan barn lærer om omgivelsene, om seg selv og om andre mennesker gjennom samtaler. Språk og samtaler representerer sentrale redskaper for læring. Ved hjelp av ord kan vi dele erfaringer og tanker med hverandre, og ordene hjelper oss å ordne og systematisere våre egne erfaringer. I barnehagen foregår det samtaler hele dagen. De fleste er spontane, ikke-planlagte samtaler, som kan være fortellende, beskrivende, forklarende eller lekende. Disse samtalene utgjør antakelig den mektigste læringsarenaen i barnehagen, men får gjerne liten pedagogisk oppmerksomhet. Liv Gjems er førskolelærer, cand.paed. og dr.polit. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold, og leder for tiden et treårig prosjekt om barns læring om språk og gjennom språk, finansiert av Norges forskningsråd. Gjems har tidligere utgitt Hva lærer barn når de forteller? Barns læringsprosesser gjennom narrativ praksis (2007) og sammen med Thorleif Bugge Time-out! Bilder fra nye pedagogiske landskap (1998).

De grunnleggende ferdighetene i naturfag innebærer at elevene skal mestre lesing, skriving og samtale om naturvitenskapelige emner, samt bruke regning og digitale. Operasjon «Dark Room» er en av de største overgrepssakene i norgeshistorien. Til nå er 51 menn under etterforsking for å være del av et nettverk som har gjort. elevsiden.no 2003: Sven Oscar Lindbäck. Strategisk læring betyr at eleven arbeider bevisst i forhold til det å oppnå et konkret læringsmål. Avklarende samtale. Hvordan kan du støtte pasientens refleksjon og bevissthet om egne behov? Mestre stress Hvordan kan du som helsepersonell hjelpe pasienter med. Etter at Ståle Solbakken meldte seg uaktuell til å bli norsk landslagssjef er Bob Bradley (58) igjen en het kandidat. Men hvor bra er egentlig. Hva er Marte Meo. Hva er Marte Meo-metoden og i hvilke sammenhenger brukes den? Marte meo er en veiledningsmetode utviklet av Maria Aarts i Nederland for ca 25 år siden. Fem kandidater til å bli biskop i Oslo 19.5.2017. Oslo bispedømmeråd har i møte 18. mai nominert følgende kandidater, i uprioritert rekkefølge, til å bli. Eksplisitt skriveopplæring. Utvikling av skrivekompetanse er en kontinuerlig prosess, og elevene trenger derfor eksplisitt skriveopplæring gjennom hele skoleløpet. «Menneskeheten […] nådde toppen så fort at økosystemet ikke fikk tid til å justere seg. Det klarte ikke menneskene heller. De fleste av verdens rovdyr som. Det er nå omtrent tre år siden jeg fikk diagnosene ADHD og Aspergers syndrom. Jeg var 10 år gammel, og jeg tror ikke jeg helt forsto hva det var eller.