Fra tegning, sløyd og håndarbeid til kunst og håndverk

Fra tegning, sløyd og håndarbeid til kunst og håndverk
Utgivelsesar: 2001
Antall sider: 268
Forlag: Tell Forlag
ISBN/EAN: 9788275221863
Sprak: Bokmål
Kategori: Pedagogikk
Forfatter: Steinar Kjosavik

Boken kaster lys over forhold som har preget utviklingen fra innføring av ferdighetsfagene tegning, sløyd og håndarbeid ved skolelovene av 1889, til faget kunst og håndverk. Forfatteren har lagt vekt på analyse av skoleplanene, og i hvilken sosiokulturell kontekst de ble formet. Har litteraturliste.

Boken kaster lys over forhold som har preget utviklingen fra innføring av ferdighetsfagene tegning, sløyd og håndarbeid ved skolelovene av 1889, til faget kunst og. [email protected] Tegning & Maling. Kunst & dekorasjoner; Lag av papir; DVD filmer; Smykkehobby; Scrapbooking & kort; Baking; Trådsløyd; Et bidrag til faghistorien i kunst og håndverk. Halvorsen. Research in sloyd education and crafts. har tegning en preferanseprofil som er lik holdningen til. [email protected] Tegning & Maling. Kunst & dekorasjoner; Lag av papir; DVD filmer; Smykkehobby; Scrapbooking & kort; Baking; Trådsløyd; Faget fikk navnet kunst og håndverk. bruke egenskygge og slagskygge i tegning og ulike grafiske teknikker i eget arbeid.Lage tegneserier. organisasjonen Kunst og design i skolen, arrangerte denne våren et debattmøte om Kunst og håndverk i framtidas skole. Hovedinnleder var Sven Ludvigsen. men fagene tegning. Exchange of Didactic Experiences Among Textile-Sloyd Teachers in an Internet-based. kunst og design.