Vitenskapens språk

Vitenskapens språk
Utgivelsesar: 2008
Antall sider: 243
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
ISBN/EAN: 9788245007664
Sprak: Bokmål\ Nynorsk
Kategori: Religion, historie og filosofi
Forfatter: Kåre Johnsen, Rasmus Slaattelidog Knut Ågotnes

Vitenskapens språk handler om de humanistiske fagenes viktigste verktøy: språket. Forfatterne tar opp forholdet mellom språk og verden, tolkning av tekster, språkets iboende flertydighet, definisjoner og nødvendigheten av klarhet, og ikke minst kjennetegnene til god argumentasjon: Hva er holdbare og relevante argumenter for et gitt synspunkt? Eksemplene er hentet fra den vitenskapelige sakprosaen til ulike humanistiske fag. I tillegg inneholder boken eksempler fra andre områder, som politikk, offentlig debatt og hverdagsliv: Hvordan argumenterte daværende forsvarsminister Colin Powell for at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen? Hva mener Dag Solstad egentlig om ytringsfrihet? Og hva er Marie Simonsens etiske vurdering av Telenor-sjefens ledelsesmoral? Boken er skrevet for studenter som tar examen philosophicum og andre førstesemesteremner. Den passer ellers for alle som er interessert i språk og argumentasjon. Kåre Johnsen og Knut Ågotnes er ansatt ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen.

Rasmus Slattelid er ansatt ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.

Fra Vitenskapens Univers: Synssans Øyet vårt har en kameralignende struktur, der pupillen styrer mengden lys som kommer inn i øyet, og linsen fokuserer lyset på. Nietzsches mest kjente bok, den han selv mente var den viktigste Lunde Forlag AS er et mellomstort norsk forlag som særlig produserer kristen litteratur, men har også en del allmenne produkter.

Lunde utgir bøker i mange. Vi har tolv forskjellige stjernetegn i astrologi. Når er disse gjeldende? Stjernetegn er en måte å dele inn året på. Når på året man er født tilsier hvilket. Selvmordsalarmen fra Trondheim kommune får ros av eksperter.

Nyheter: Tirsdag gikk Trondheim kommune til det uvanlige skrittet og sende ut et skriv til alle foreldre. Rasisme er ikke bare diskrininering av mennesker med en annen hudfarge enn vår egen. Rasisme handler også om nasjonalitet, tro, livssyn og kultur. Dette er nedfelt. Mennesker i tid 2 Verden og norge etter 1750 Hansen • Bakkerud • Hagen Hamran • Jacobsen • Heum - Maigret ved veiskillet: Verdens tøffeste togturer: Munter mat: Billett til kjær. Havets helter: På øy-eventyr med Anne o.

Livets mirakler En enkel beskrivelse av makt er gitt av statsviteren Robert A. Dahl: «A har makt over B i den grad A får B til å gjøre noe han/hun ellers ikke ville gjort.» Her. Vi snakker med veldig mange hundeeiere hver uke. De aller fleste er veldig fornøyde og har, eller er på god vei til å få det hundeholdet de ønsker seg.