Arbetsrättslig avtalsrätt

Arbetsrättslig avtalsrätt
Utgivelsesar: 2012
Antall sider: 117
Forlag: Norstedts Juridik AB
ISBN/EAN: 9789139112617
Sprak: Svensk
Kategori: Jus
Forfatter: Tommy Iseskog

Arbetsmarknadens olika relationer regleras genom avtal. Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare finns ett anställningsavtal. Kollektivavtal styr i stor utsträckning anställnings- och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden och relationen mellan arbetsgivare och facklig organisation.
I grunden gäller vår allmänna avtalslag för dessa arbetsmarknadsöverenskommelser. Detta innebär att avtalslagens regler om slutande av avtal, fullmakt, avtals ogiltighet och jämkning av avtal gäller beträffande anställningsavtal och avtal om avveckling av anställning. Dessa regler gäller också i princip beträffande kollektivavtal, dock med tillägget att kollektivavtal måste vara skriftliga.
I boken Arbetsrättslig avtalsrätt behandlas alla de olika avtalsrättsliga spelregler som måste beaktas vid träffande och tillämpning av avtal på arbetsmarknaden.

Här belyses och analyseras grundläggande arbetsrättsliga frågor från ett avtalsrättsligt perspektiv. Avtalsrättens regler och principer gäller även inom det. Grundrättigheter som en del av arbetsrättslig reglering, I: Jonas Malmberg; Örjan Edström & Birgitta Nyström. Lärobok i allmän avtalsrätt, 13 upplagan.