Matriks 9

Matriks lærerveiledning er delt i tre - samfunnskunnskap, geografi og historie. Hver del følger kapitlene i læreboka. Her finnes tips til hvordan læreren kan introdusere hvert kapittel, samt kopioriginaler og bakgrunnsinformasjon om temaene i læreboka.

KURS 2017. Matriks AS tilbyr skreddersydde kurs innen generell kromatografi, drift og vedlikehold av instrumenter, softwarekurs og innføring i ulike applikasjoner. Globals.no - et interaktivt verdensatlas fra FN-sambandet Evje Ungdomsskole Evjeveien 4735 Evje 37931850/91177079 -rektor 37931851 - fax 37931854/91554157 - ass.rektor 37931853 - kontor E-post : [email protected] I dag, 2. juni, får elevene med seg hjem standpunktkarakterene. På 8. trinn gjelder dette valgfag, på 9. trinn gjelder dette valgfag og mat&helse og på 10. trinn.

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt. Tema: Muskel- og skjelettlidelser - Artrose er sykdom i et synovialt ledd. Horisonter følger kompetansemålene i læreplanen av 2006. Religioner og livssyn blir behandlet på en likeverdig måte utfra sin egenart, og innfallsvinkelen er. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, plan- og. Gyldendal Norsk Forlag. Gyldendals samfunnsverk for ungdomstrinnet – en engasjert og tydelig historiefortelling