Alfabeta

Alfabeta
Utgivelsesar: 2006
Antall sider: 303
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
ISBN/EAN: 9788252167481
Sprak: Bokmål\ Nynorsk
Kategori: E-bøker
Forfatter: Marianne Gaasø, Anne Grete Ingebretsen Husanog Ellen Sirnæs

Alfabeta er eit norskverk for 1.-2. trinn. Alfabeta skal hjelpe eleven i gang med lese- og skriveprosessen og vere ei støtte for læraren, utan å styre. Verket legg til rette for systematisk arbeid med språkleg utforsking og grunnleggjande omgrep og gir mange idear til differensiering. Alfabeta 1. Ressursbok gir læraren eit rikt utval av aktivitetsframlegg i lese- og skriveopplæringa og gir idear til korleis elevbøkene kan brukast. Her er mange framlegg til variasjon og differensiering. Ei stor mengd kopioriginalar følgjer sjølvsagt med!

Hils på Alfa og Beta. Vel nynorsk eller bokmål. Bokmål. Nynorsk Rettigheter. Sist oppdatert: 11.10.2007 © Cappelen Damm AS Rettigheter. Sist oppdatert: 11.10.2007 © Cappelen Damm AS Forlaget legger vekt på utgivelser som kan gi gode leseopplevelser for mange.

Vi satser på norsk kulturhistorie og oversatt skjønnlitteratur. Her er SPRÅK-OPPGAVER. Logg inn. Salto Fagbøker, skolebøker, læreverk og digitale læremidler for barneskole, ungdomsskole, videregående (vgs), fagskole, universitet og høgskole. Finn din pensumbok.