Mangfold og mestring i barnehage og skole

Mangfold og mestring i barnehage og skole
Utgivelsesar: 2011
Antall sider: 182
Forlag: Cappelen Damm
ISBN/EAN: 9788276348637
Sprak: Bokmål
Kategori: Pedagogikk
Forfatter: Hildegunn Fandrem

Hvordan kan migrasjon være både en risikofaktor og en ressurs? Mangfold og mestring i barnehage og skole gir perspektiver til svar på dette spørsmålet. Målet er at studenter innen allmennlærer-, førskolelærer- og spesialpedagogikkutdanninger skal få økt kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter migrasjon innebærer.

Bokas første del gir et historisk tilbakeblikk på migrasjon til og fra Norge og omfang av innvandring til Norge i dag. Videre presenteres viktige lover og planer for skole og barnehager, samt begrunnelser for tospråklig opplæring.

I bokas andre del presentes John Berrys internasjonalt anerkjente akkulturasjonsteori, som frem til nå ikke har vært så detaljert beskrevet på norsk.

Teorien tar for seg hvordan ulike faktorer kan være en risiko for - eller påvirke - den psykologiske og sosiokulturelle tilpasningen til personer som har migrert. Akkulturasjonsteori blir også koblet til blant annet teori om mestring, hvor Lazarus er en sentral teoretiker.

Bokas siste del beskriver en del viktige prinsipper for det praktiske arbeidet i barnehage og skole.

Flere av prinsippene blir eksemplifisert med konkrete tiltak. Betydningen av et godt samarbeid med foresatte vektlegges.

Målgruppen for boka er studenter innen allmennlærer-, førskolelærer- og spesialpedagogikkutdanninger. I tillegg vil den være aktuell for studenter innen helse- og sosialfaglige studier og ansatte i barnehager og skoler som møter barn, ungdom og foreldre med innvandrerbakgrunn i sitt daglige arbeid.

Skattkammeret låner ut utstyr hele året, og utvalget varierer etter sesong. Vi har alt fra langrenns- og alpinutstyr, snowboard, skøyter, fotballer, redningsvester. Velkommen som jobbsøker i Hamar kommune! Eller i våre nabokommuner Løten og Stange.

Til våre søkere! Hamar kommune benytter nå webverktøyet WebCruiter der du.

Summer Poems and Rhymes for Kids (Poetry About Summer) Summer Poetry and Songs (dltk Holidays) Vennskap (Tekst for en hver anledning) Relasjonsledelse og relasjonskompetanse er drevet av Jan Spurkeland. Relasjonspedagogikk, Ledelse, HMS, Coaching, Konflikthåndtering, Lagutvikling. Geografisk. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver definerer sosial kompetanse som det «å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Motivasjon og læring.

Motivasjon dreier seg om hva vi har lyst til å gjøre eller ikke har lyst til å gjøre. Motivasjon kan beskrives som den energien eller. Naturen er et miljø med høyt biologisk mangfold, et skiftende klima, skiftende årstider og en stadig forandring i den økologiske syklusen. Om Athenas. Vi tilbyr foredrag i alle prisklasser. Enten det er snakk om store arrangementer, forretningskonferanser, personalmøter, foredrag for unge og gamle eller. Tilhørighet og fellesskap, lek og lystbetonte aktiviteter Vi bør uansett alltid forsøke å skape en best mulig sosial og relasjonell ramme rundt læringen.

Helsestasjon 14.04.2014 Helsestasjon er et gratis helsetilbud til alle barn, unge og deres familie. Målet er å fre mme helse og trivsel, og forebygge sykdom gjennom.