Huggorm

Huggorm
Utgivelsesar: 2016
Antall sider: 128
Forlag: Communicatio Forlag AS
ISBN/EAN: 9788283240030
Sprak: Bokmål
Kategori: Natur
Forfatter: Karl H. Brox

"HUGGORM. Biologien. Fobien. Giften. Mytologien" er den første boken på norsk om huggorm, den eneste giftslangen i norsk fauna og det dyret som undersøkelser viser at de fleste av oss kjenner størst redsel for. Den europeiske huggormen, som er den arten som lever her og sørover til og med Alpene, er bare én av over 200 arter huggormer. På andre kontinenter finnes huggormer som er blant de farligste og mest aggressive av alle giftslanger. Karl H. Brox har skrevet om huggormer både hjemme og ute.
Sør for Alpene finnes andre huggormer også på det europeiske kontinentet, men i Afrika, Asia og Amerika lever langt farligere huggormarter enn i Europa, for eksempel klapperslanger, Russels huggorm, hvesehuggormer, alle giftslanger som hvert år tar mange menneskeliv eller påfører mennesker store skader. Ingen har oversikt over hvor mange mennesker som årlig dør etter bitt av giftslanger, men eksperter mener at tallet kan være så høyt som 125 000. Bare malariamyggen tar flere liv. Noen av de verste menneskedreperne er huggormer.


Karl H. Brox har skrevet om huggormers biologi, gift, slangenes plass i mytologiske fremstillinger og om den universelle slangefobien, en redsel som oppsto allerede hos de første mennesker, omgitt som de var av farlige slanger, og som gjennom tusenårene har nedfelt seg i det menneskelige genmaterialet.
Velkommen til giftslangenes mytiske, fascinerende, spennende og farlige verden.

Huggorm, krypdyrart i familien huggormer. Nord-Europas eneste giftslange, med ett par gifttenner forrest i overkjeven. Vi har tre frittlevende slangearter i Norge: hoggorm (Vipera berus), buorm (Natrix natrix) og slettsnok (Coronella austriaca). Hoggormen er vår eneste giftige slange. Det er tre frittlevende slangearter i Norge: hoggorm, buorm og slettsnok.

Alle slanger i Norge er fredet; Giftinformasjonen har registrert en økning i. Personer som er bitt av huggorm skal holde seg mest mulig i ro. Barn som er bitt bør om mulig bæres. Bittstedet skal holdes mest mulig i fred. I Norge har vi én giftig slangeart, hoggorm. Et hoggormbitt kan føre til alt fra ingen reaksjon til alvorlig forgiftning. Les mer her. Da huggorm nesten alltid avgir 30 mg gift under bittet, er graden av de immunologiske reaksjoner og forgiftningssymptomene ofte avhengig av størrelsen på hunden. Hoggorm er fredet og man skal ikke slå den i hjel! Har man hoggorm i nærheten av hytta eller huset, må man først finne ut hvorfor den er der. Huggorm bitt: Huggormbitt på hund er mange hundeeieres mareritt. Huggormbitt hund: Hoggormbitt er mange hundeeieres mareritt. Ved å henvise deg til klinikken, får. Hoggorm lever i mesteparten av landet i hvert fall opp til skoggrensa.

De eneste stedene der den ikke er kjent, er enkelte øyer. Om sommeren støter en oftest på. Bli kvitt hoggormen! Her kan du få kjøpt ormefellene hoggorm.no og Snake Trap. Disse fellene inneholder et svært klebrig klister som ormen setter seg fast i.