Kvantitativ biologi

Kvantitativ biologi
Utgivelsesar: 2012
Antall sider: 594
Serie: Kvantitativ biologi
Forlag: Liber
ISBN/EAN: 9789147100583
Sprak: Svensk
Kategori: Naturvitenskap
Forfatter: Lars-Åke Lindahlog Ulf Lindh

KVANTITATIV BIOLOGI är en grundläggande lärobok i matematik och statistik som främst vänder sig till studerande på högskolenivå, med biologi som huvudämne.
Boken är byggd på författarnas erfarenheter under flera års kurssamarbete mellan biologi, matematik och statistik vid Uppsala universitet. Den grundläggande pedagogiska idén är att låta matematik och statistik växa fram parallellt tillsammans med biologin. Boken innehåller ett stort antal lösta räkneexempel och ännu fler övningsuppgifter, alla med svar.

Läs mer
Statistiska metoder är sedan länge etablerade i biologin och på senare tid har även matematiska modeller blivit viktiga. Boken introducerar de vanligaste statistiska metoderna och förklarar varför de behövs för såväl planering som utvärdering och presentation av biologiska försök. Matematiska verktyg för modellering utvecklas successivt från grundläggande matematik, med utgångspunkt i verkliga biologiska exempel.

Om författarna
Lars-Åke Lindahl är pensionerad universitetslektor i matematik med 40 års erfarenhet av undervisning vid Uppsala universitet.
Ulf Lindh är professor i oorganisk biokemi, arbetar vid institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet, och har undervisat i matematik och statistik för biologer mer än 30 år. Hans forskning rör spårelements betydelse i biologi.

Flervalgsoppgaver er mye brukt i både England og USA.

I Norge har derimot flervalgsoppgaver vært lite utbredt. Kanskje den trenden er i ferd med å snu? Om forskning.no. forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter. forskning.no gis ut under Redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør / daglig. Hva tilbyr matematikkhjelperen? Jeg tilbyr privatundervisning og personlig leksehjelp hovedsakelig i matematikk for elever ved ungdomsskole, videregående skole. Fordeler og ulemper ved å bruke flervalgsoppgaver: Raskt å rette. Objektiv (håndskrift og skriveferdighet påvirker ikke den som retter). Umulig å klage på. Stillinger innen forskning, vitenskap og universiteter i Europa. Nord- og Sentral-Europas ledende karrierenettverk for universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter Forside for historiefaget. Oversikt over innholdet, med direkte tilgang til meny og utvalgte tema. Karriere nettverk for akademikere, forskere og vitenskapsmenn. Finn og søk på jobber i forskning og høyere utdanning i dag! I et kvantitativt forskningsopplegg samler vi inn informasjon som lar seg tallfeste eller uttrykke i form av tall. Egenskaper som inntekt og alder for eksempel er. Om forskning.no. forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter. forskning.

no gis ut under Redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør / daglig. Kronikk Norsk naturpolitikk Denne kronikken sto på trykk i UTE des/jan15 og er skrevet av professor i biologi Dag O. Hessen.

Han skriver bl.a.: "Vi er nasjonenes.