Kommunikasjon med uvanlige barn

Kommunikasjon med uvanlige barn
Utgivelsesar: 2013
Antall sider: 207
Forlag: Universitetsforlaget
ISBN/EAN: 9788215022567
Sprak: Bokmål
Kategori: Pedagogikk
Forfatter: Per Lorentzen

Per Lorentzens utgangspunkt er at barn med funksjonsnedsettelser, sansevansker og kognitive mangler først og fremst er barn, og at de har de samme relasjonelle behovene som vanlige barn. Han utfordrer en tradisjonell forståelse der funksjonshemmede barns utviklingsbetingelser bare blir forstått utenfor vanlige og naturlige utviklingsforløp.
Gjennomgangspersoner i boka er Agnes, som er en jente med omfattende sansevansker, og Nadia og Ingrida,de to lærere hennes. En rekke vignetter fra Agnes skolehverdag viser hvordan økt kommunikasjonskompetanse og språklighet vokser frem innenfor nære samspill mellom eleven og pedagogene.

Det teoretiske grunnlaget henter forfatteren fra dialogisk kommunikasjonsteori, dynamisk utviklingspsykologi og nyere spedbarnsforskning.

Boka er skrevet for studenter og profesjonelle som møter kommunikasjonssvake barn.

Per Lorentzen er psykolog og ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tiltak for barn og unge med autisme Oslo 15. nov. 2011 Psykologspesialist Sidsel Romhus, Autismeteamet, Nordlandssykehuset, Bodø Lytt til pasienten: Hva mener pasienten om sin helsetilstand? Hvordan er pasientens stemmeleie og tonefall? Gir pasienten fra seg uvanlige lyder som stønn / surklete. Barn med autismespekterforstyrrelse og barn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse har mange felles kjennetegn. En forveksling av diagnosene kan få alvorlige følger. Asperger syndrom er en medfødt utviklingsforstyrrelse som gjør seg vanligvis synlig etter at barnet har fylt tre år. Symptomene kommer tydelig fram ved sosial s Lytt til pasienten: Hva mener pasienten om sin helsetilstand? Hvordan er pasientens stemmeleie og tonefall? Gir pasienten fra seg uvanlige lyder som stønn / surklete. MIO - Observasjon og forebygging av matematikkmestring i barnehagen Sist oppdatert: 04.03.

14. Universitetet i Stavanger (Senter for Atferdsforskning) og Sørlandet. Hvordan kan vi forstå barn med autisme, hvordan kan vi gi dem hjelp til utvikling Aspergers syndrom er en tilstand som oftest markerer seg etter at barnet har fylt tre år.

Symptomene kommer tydelig fram ved sosial samhandling, språk og kommunikasjon. Annonse Her finner du tips til gode strikkebøker på norskFor strikkebøker på andre språk, se strikkebøker på dansk og strikkebøker på engelsk.

Hun har selv slitt med stoffskiftesykdom siden tenårene, og har derfor god peiling på hvordan sykdommen kan påvirke hverdagen. – Da jeg var på mitt.