Kreativ med musikk

Kreativ med musikk
Utgivelsesar: 1995
Antall sider: 94
Forlag: Det Norske Samlaget
ISBN/EAN: 9788252141221
Sprak: Nynorsk
Kategori: Pedagogikk
Forfatter: Stein Bakke

Med hovudvekta på praktiske øvingar og framlegg til undervisningsopplegg, gir boka ei innføring i korleis ein kan få barn og unge til å lage musikk, og korleis ein kan undervise i komponering. Dessutan tar boka for seg lærarrolla og didaktikken i skapande aktivitetar.

For lærarstudentar og yrkesaktive musikklærarar i grunnskole, vidaregåande skole og folkehøgskole.

Med litteraturliste og liste over faguttrykk.

Fag Tittel Klasse Forfatter Stikkord; Matematikk: GANGETABELLEN MED HENDENE: 5-7. trinn: Kreativ Undervisning: Gangetabellen, Spes ped, Spesped, Spesialpedagogikk.

Nettbutikken for deg som liker stempler, scrapbooking og papirhobby Sagavoll Folkehøgskole, Håtveitvegen 2, 3810 Gvarv Tlf.: 35 95 91 00 / Fax: 35 95 91 01 E-Post: [email protected]

no korps korpsrekvisita egge eggemusikk trompet kornett tuba verksted korpsforhandler vedlikehold noteklype The Gamasamas har spilt inn sin første EP med støtte fra Frifond. Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Norsk Vg3 eksamen 22. november 2016 på Privatist, Vgs - Idrettsfag, Vgs - Musikk, dans og drama, Vgs - Studiespec. Musikalsk festaften når Forsvarets musikk tildeles Kulturrådets ærespris.

13.12.2016. Kulturrådets ærespris 2016 går til Forsvarets musikk for deres uvurderlige. epost: [email protected], telefon: [+47] 21 04 58 00, besøksadresse: Mølleparken 2, postadresse: Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo. org.nr. 971527412 Norsk Tinnitus Informasjon 1999-2016. Finn behandling, tips, hjelp, forening og forum om tinnitus i norge. Linker og lenker til norske og utenlandske tinnitus ressurser. Lesbarhetsindeks (Liks) kan brukes for å få en oppfatning av hvor lett eller vanskelig en tekst er å lese. Liks er basert på gjennomsnittlig antall ord per.