Det sovjetiska arvet

Det sovjetiska arvet
Utgivelsesar: 2011
Antall sider: 215
Forlag: SNS Förlag
ISBN/EAN: 9789186203931
Sprak: Svensk
Kategori: Debatt og samfunn
Forfatter: Gudrun Persson

Det sovjetiska arvet är betydelsefullt om man vill förstå dagens Ryssland. I en tid när Ryssland söker sin identitet och håller på att bygga en nation både på sitt sovjetiska arv och på arvet från tsartiden finns något viktigt att undersöka: Hur förhåller sig Ryssland till detta arv? Vad är kvar av de sovjetiska lämningarna? Författaren belyser de förhållanden och drivkrafter i Sovjetunionen som nu delvis utgör grunden för Ryska federationen. Med nedslag i några delar av den sovjetiska historien beskriver hon tematiskt ett imperiums uppgång och fall. Det sovjetiska arvet är en fängslande och fascinerande skildring av ett av de största politiska, ekonomiska och sociala experimenten genom tiderna.
Gudrun Persson är historiker och forskare vid Försvarshögskolan.

Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Tomi Huttunen & Mikko Ylikangas (red.) Witnessing Change in Contemporary Russia Helsinki: Kikimora Publications 2010 355 sider.

ISBN 9789521051531 Förmodligen var det en panikåtgärd, men där tror jag att det gamla sovjetiska systemet lyste igenom. Russland arvet all Sovjetunionens utenlandsgjeld.