Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga

Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga
Utgivelsesar: 2004
Antall sider: 139
Forlag: Abstrakt Forlag A\S
ISBN/EAN: 9788279350590
Sprak: Nynorsk
Kategori: Pedagogikk
Forfatter: Kari Søndenå

I denne boka vert det sett spørsmålsteikn ved ein måte å reflektere på som inneber at all refleksjon er like gyldig. Med utgangspunkt i ei empirisk undersøking av refleksjon i norsk førskulelærarutdanning syner forfattaren korleis refleksjon artar seg i rettleiingssituasjonar. Gjennom observasjonar av rettleiingssamtalar og intervju med studentar og lærarutdannarar går det fram at refleksjon tener som forsterking og spegling av det ein alt veit. Refleksjonen vert kraftlaus.

Forfattaren argumenterer for eit viktig skilje mellom det ho kallar refleksjon som djuptenking, retta mot meir av det ein alt veit, og refleksjon som grunnlag for å overskride det eksisterande, ein kraftfull refleksjon. Har register og litteraturliste.

Kjøp 'Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga' av Kari Søndenå fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet 9788279350590 I profesjonsutdanningar er refleksjon eit godt innarbeidd omgrep, og dei fleste er også samde om at det er viktig at studentar lærer seg å reflektere. Varenummer/ISBN: 9788279350590 I denne boka vert det sett spørsmålsteikn ved ein måte å reflektere på som inneber at all refleksjon er like gyldig. Vår pris 257,-. Pensumbøker i alle fag. I denne boka vert det sett spørsmålsteikn ved ein måte å reflektere på som inneber at all refleksjon er like gyldig. Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga. Oslo: Abstrakt forlag. Timperley, H. (2007). Teacher professional learning and development.

Educational practices series. I denne boka vert det sett spørsmålsteikn ved ein måte å reflektere på som inneber at all refleksjon er like gyldig.

Med utgangspunkt i ei empirisk. Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga. Av: Kari Sønden. Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga. Abstrakt forlag. ISBN 8279350594. 149 s. Søndenå, Kari (2003). Tradition and transcendence - a consideration of the need. Refleksjon – hva er det. Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga. Oslo: Abstrakt forlag. Timperley, H. (2007). Teacher professional learning and development. Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga. Oslo: Abstrakt forlag I kompendium: Afdahl, H. W. (2011). Profesjon som kunnskapskultur.

I T. Karlsen (red.), Veiledning.