ISO 9001

ISO 9001
Utgivelsesar: 2017
Antall sider: 442
Forlag: Taylor & Francis Inc
ISBN/EAN: 9781498733212
Sprak: Engelsk
Kategori: E-bøker
Forfatter: Itay Abuhav

This book covers all of the new ISO 9001 requirements in detail, including examples and demonstrations from various fields and industries. In the practice of industry, the changes will demand from the ISO 9001 standard certified organizations to initiate massive adjustments to their quality management system. The adjustments are to be seen in the structure of their management systems, the documentation of the quality management system and the different methods of implementation related to the ISO.

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.

Til dags dato er det utstedt over 1,1 millioner ISO 9001-sertifikater til bedrifter i 184 land. ISO 9001 er den standarden som beskriver kravene til et ledelsessystem for kvalitet. Når en virksomhet skal sertifisere sitt kvalitetsledelsessystem, skjer dette. ISO 9001. Et ISO 9001-sertifikat viser at ditt ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse og er funnet å være i tråd med den. Kurs i kvalitetsledelse og kvalitetsstyring iht. ISO 9001.

Lær hvordan du bygger opp og drifter et kvalitetssystem.

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.

Våre rådgivere kan bistå din bedrift med å implementere standarden og bygge opp et. Status: Tilbaketrukket Norsk tittel: Systemer for kvalitetsstyring - Krav (ISO 9001:2008) ISO 14001 fastsetter en god praksis for en føre var-politikk for din bedrifts innvirkning på miljøet. ISO 9001:2015 - Veiledning. ISO 14001:2015 - Veiledning. NS-EN ISO 9001:2008 NS-EN ISO 14001:2004 awarded // tildelt Würth Norge AS Morteveien 12, 1481 Hagan Manufacturing/supplying following products/services: i ISO 9001:2015. Krav til dokumenterte prosedyrer er modernisert og heter nå dokumentert informasjon. Ikke krav om Kvalitetshåndbok. Forebyggende tiltak er ikke.

En ISO 14001-sertifisering reduserer din belastning på miljøet og legger til rette for en bærekraftig vekst.

Vi sertifiserer bedriften iht. ISO 14001:2015.