Kommunikasjon og samarbeid - utvikling av relasjonskompetanse

Kommunikasjon og samarbeid - utvikling av relasjonskompetanse
Utgivelsesar: 2008
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm
ISBN/EAN: 9788204096661
Sprak: Bokmål
Kategori: Helse- og sosialfag
Forfatter: Åste Herheimog Lars Gunnar Lingås

Psykisk helsearbeid- teorier og arbeidsmåter er skrevet for deg som tar videreutdanning i psykisk helsearbeid på Fagskolen HS.

Boka omhandler utbredelse og klassifisering av psykiske lidelser og relaterte tilstander, arbeidsprosessen i psykisk helsearbeid, behandlings- og omsorgsmodeller, samt tiltak. I tillegg tar boka for seg psykiatriens historie, normalitet og avvik, ulike forståelsesmodeller for psykiske lidelser og brukermedvirkning.

Den inngår i en serie på to bøker som til sammen dekker læreplanen i videreutdanning i psykisk helsearbeid. Den andre boka heter "Kommunikasjon og samhandling - utvikling av relasjonskompetanse".

Psykisk helsearbeid - teorier og arbeidsmåter er også aktuell for andre utdanninger innenfor helsesektoren, samt som faglig oppdatering for fagfolk som arbeider i psykiatrien.

Av: Jan Spurkeland, relasjonskompetanse.no (2015) Relasjonskompetanse er kanskje noe av det viktigste vi utvikler i livene våre. Kunsten å omgås andre, skaffe oss. Relasjonsledelse og relasjonskompetanse er drevet av Jan Spurkeland. Relasjonspedagogikk, Ledelse, HMS, Coaching, Konflikthåndtering, Lagutvikling.

Geografisk. Relasjonsledelse og relasjonskompetanse er drevet av Jan Spurkeland. Relasjonspedagogikk, Ledelse, HMS, Coaching, Konflikthåndtering, Lagutvikling. Geografisk. Sosial kompetanse. Sosial kompetanse er ikke medfødt, men utvikles gjennom hele livet, gjennom lek og samhandling med andre mennesker. Det er stor forskjell på hvor. Høgskolen i Lillehammer ligger 5 km nord for Lillehammer sentrum med god bussforbindelse og sykkelveg.

Det er et Være Sammen er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen.

Våre kurs gir verktøy for å implementere den varme og grensesettende voksenstilen Fra 1.1.

2017 er Høgskolen i Bergen en del av Høgskulen på Vestlandet. Du er nå på hib.no, som gradvis blir erstattet av hvl.no i løpet av 2017. Høgskolen i Lillehammer ligger 5 km nord for Lillehammer sentrum med god bussforbindelse og sykkelveg. Det er et Kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, grunnskole og videregående skole. Inspirerende og viktige kurs for ansatte i barnehage og SFO/Aktivitetsskolen.

Søk etter studier og kurs. Søk etter studier og kurs ved HiOA.