Eiendomsskatteloven

Eiendomsskatteloven
Utgivelsesar: 2004
Antall sider: 203
Forlag: Universitetsforlaget
ISBN/EAN: 9788215003528
Sprak: Bokmål\ Nynorsk
Kategori: Jus
Forfatter: Einar Harboe

Boken inneholder kommentarer til bestemmelsene i eiendomsskatteloven. Også overgangsbestemmelsene til loven presenteres. Boken er skrevet for ansatte i kommuneadministrasjonen, advokater og andre som har behov for å sette seg inn i regelverket.

Offisiell kunngjøring av endringer i norske lover og forskrifter. Gratis tilgang til gjeldende lover og forskrifter, traktater og nye dommer.

Kommuner kan vedta å innføre eiendomsskatt og de kan velge å bruke verdier fra Skatteetaten som grunnlag for utregning av eiendomsskatt. Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) (LOV-1975-06-06-29). Boken inneholder detaljerte kommentarer til bestemmelsen i eiendomsskatteloven (lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. Juni 1975 nr 29). Også. Innføring av eiendomsskatt, grunnlag for beregning, skattesats, kommunal taksering, kontaktinformasjon. Kort om eiendomsskatt i Oslo. I 2016 ble det innført eiendomsskatt i Oslo. I 2017 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer. Bunnfradraget i Oslo er på. "Eiendomsskatteloven - lov om eigedomsskatt til kommunane" av Einar Harboe - Se omtaler, sitater og terningkast. Kjøp 'Eiendomsskatteloven, lov om eigedomsskatt til kommunane, lov av 6. juni 1975 nr 29, kommentarutgave' av Einar Harboe fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har. Forsiden; Jeg har fått eiendomsskatt på boligen min. Grunnlaget er for høyt og kommunen har sagt at denne er basert på Skatteetatens verdier.

(Eiendomsskatteloven, § 8 A-3.) - Dagens valgte klagenemnd er: Ola Børset er leder, tlf 913 10 808 Sivert Granmo, nestleder Ragnhild Stavne.