Albertine

Albertine
Utgivelsesar: 2012
Forlag: Cappelen Damm
ISBN/EAN: 9788202434120
Sprak: Bokmål
Kategori: Lydbøker voksne
Forfatter: Christian Krohg

Romanen "Albertine" ble skrevet av Christian Krohg i 1886, og er en gripende fortelling om en ung Kristiania-pike som ender som gatetøs etter å ha blitt forført av en politifullmektig. Boken er et kraftig angrep på den offisielle prostitusjon, og den ble med sine åpenhjertige skildringer stemplet som usedelig, og øyeblikkelig beslaglagt. Striden om boken vakte voldsom røre, og i straffesaken som fulgte, ble Christian Krohg idømt en bot, og beslagleggelsen ble opprettholdt. I Høyesterett holdt forfatteren selv en forsvarstale - et forsvar for det frie ord, som også gjengis i denne lydbok-utgaven, og som i sin tur resulterte i en rettsak mot forfatteren. Lydboken blir lest av Sossen Krohg, gift med Christian Krohgs barnebarn Guy, og inneholder også musikkinnslag av Liv Glaser, som spiller komposisjon av Agathe Backer Grøndahl på klaver.

Albertine er Kirkens Bymisjons tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring – både knyttet til gateprostitusjon, innendørsprostitusjon og menneskehandel. Albertine (1886) "Albertine" er skrevet av Christian Krogh (1852 - 1925). Den ble utgitt i 1886 og ble allerede dagen etter utgivelsen nektet utgitt av myndighetene. Her skal vi sammenligne tekstutdragene fra «Albertine» og «Synnøve Solbakken». Vi skal sammenligne de to tekstene ut i fra form, innhold og kulturhistorisk.

Christian Krohg: Albertine i politilegens venteværelse (1885–1887).

I 1886 utga maleren Christian Krohg romanen Albertine. Romanen er svært samfunnskritisk og. 1 1885 stiller Krohg ut tre studier etter levende modeller og som regnes til Albertinesyklusen.

Her finner Albertine sin form med nedslått blikk sjal og skaut. Hei Nora! Tenker kanskje jeg kan også sier at kinesere (meg) spiser en god del goji bær i suppe. Det er veldig ofte at alle suppene vi lager inneholder noen gojibær. Fordi kvart einaste møbel er laga for hand av kunnige fagolk, av solide materialar som flammebjørk og eik, skaper vi møblar med varig verdi. Temakveld for pårørende. HivNorge inviterer til temakveld 31.mai i Oslo for pårørende. Vårt opprag er å være der andre ikke er. Vårt oppdrag er å være der.

I dette bildet skildrer maleren Christian Krohg (1852–1925) en scene fra romanen Albertine. Romanen, som kom ut i 1886, handler om ei fattig jente som tvinges inn i. Innledning Her fortsetter vi arbeidet med realismen og naturalismen i Norge. Vi har tidligere arbeidet med overgangen fra nasjonalromantikken mot en økende realisme.