Gud i mennesket

Gud i mennesket
Utgivelsesar: 2006
Antall sider: 194
Forlag: Flux Forlag AS
ISBN/EAN: 9788292773055
Sprak: Bokmål
Kategori: Religion
Forfatter: Helge Hognestad

Mange opplever kirkelige dogmer som meningsløse fordi de har erfaringer som viser noe annet. Kristendommen må fornyes i takt med menneskers bevissthet, mener den omstridte presten Helge Hognestad. Jesus omtaler Gudsriket som en dimensjon som også er inne i mennesket. Er vi klare for å utfolde det nivået i vårt indre som har med ekte nestekjærlighet og dypere intuitiv forståelse å gjøre? Gjennom store kunnskaper og spennende erfaringer gir Hognestad en svært radikal nytolkning av kristendommen.

Synet på mennesket. I islam er mennesket regnet som det fremste av Guds skapninger og at det står i en særstilling.

Gud skapte mennesket for å tilbe Gud på jorda. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene. Du er hjertelig velkommen til vår formiddagsgudstjeneste, som er ideell for folk i alle aldre. Gud og mennesket forenes i en kjærlighetsrelasjon. Caritas er et personlig, eksistensielt forhold mellom to parter. Augustin var ikke tilfreds med nyplatonismens. Vi jobber med misjon, bistand og utvikling på tre kontinenter. I Norge driver vi blant annet foreninger, forsamling, skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse. Forord/Innledning. Bakgrunn for humanismen. Forholdet til Gud/Guder. Human-Etisk Forbund. Tradisjoner. Kildehenvisning. Forord. Jeg har valgt. Profetisk ressursside for Norge og Norden Forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. 1. Tess 5:21 1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Men Jesus svarte og sa til dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft. Matteus 22:29 16 Hele Skriften er innåndet av Gud og. Jeg tenkte å gi litt lyd fra meg. Jeg er ikke borte. Jeg er her - og jeg beklager at jeg ikke har vært tilstede her inne i det siste. Noen gang blir man bare tomme.