Skredfare

Skredfare
Utgivelsesar: 2014
Antall sider: 71
Forlag: Cappelen Damm AS
ISBN/EAN: 9788202470494
Sprak: Nynorsk
Kategori: Noveller, lyrikk og drama
Forfatter: Maria Tryti Vennerød

I boka Skredfare gir Vennerød oss både ei diktsamling og ei springande, men samanhengande forteljing.

Det byrjar med eit nyttårsselskap der vertinna er i krise. Både verda og ekteskapet hennar synest å vera i oppløysing. Ho vil så gjerne engasjera seg, men ser tomheita i sitt eige engasjement. Mykje tyder på at dette blir siste nyttårskvelden som gift. Skredfare tar oss gjennom året 2013. Det vakne lesaren vil sjå at nyheitsbiletet blir kommentert på poetisk vis, med stadige lenkar til eg-personens personlege problemstillingar. Tekstane i Skredfare er eit utval frå scene-, tekst- og bloggprosjektet Fem årstider, som hadde premiere på Det Norske Teatret i 2013, og som vart co-produsert med Dramatikkens Hus.

Arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er det viktigste virkemidlet for å forebygge tap og skader fra disse naturfarene, i dagens og et fremtidig klima. Det langsiktige målet for www.varsom.no er å samle varslingen av naturfarer på et sted slik at du kan få en enkel og oversiktlig presentasjon av gjeldende. Definisjon: Jordskred er raske utglidninger og bevegelse av vannmettede løsmasser i bratte skråninger, utenfor definerte vannveier. Snøskredvarslingen i Norge utarbeider snøskredvarsler daglig som beskriver faregrad, skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingsområde. Fra den innledende geotekniske vurderingen: «De orienterende grunnundersøkelsene tyder på sensitive masser på deler av området, men det er ikke utført Vi selger løsninger innenfor reklame og profilering, ta kontakt nyheter Norges Råeste Bakkeløp til Målselv i Uke 29. Da er det bare å bestille seg ferie i Nord Norge og Målselv i år uke 29. NGI vurderer risiko for skred og skredfare, og bistår næringsliv, myndigheter, politi og grunneiere for å håndtere akuttsituasjoner og utarbeide sikring og andre. Informasjon om Kirketaket i Isfjorden med bilder, toppbok og forum. NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.