The Cultural Nature of Human Development

The Cultural Nature of Human Development
Utgivelsesar: 2003
Antall sider: 448
Forlag: Oxford University Press Inc
ISBN/EAN: 9780195131338
Sprak: Engelsk
Kategori: Kulturhistorieog Psykologi
Forfatter: Barbara Rogoff

The Cultural Nature of Human Development presents an account of human development that looks at both the differences and similarities among cultures.

Beyond demonstrating that 'culture matters', Rogoff focuses on how culture matters in human development - what patterns help make sense of the cultural aspects of human development? Rogoff integrates research and theory from several disciplines, including cross-cultural psychology, sociocultural research, linguistic and psychological anthropology, and history. The volume examines multiple aspects of development, including childrearing, gender differences, interdependence and autonomy, developmental transitions, maternal attachment, parental discipline, and cognition and culture.

I spedbarnsalderen er felles oppmerksomhet et fundament for sosiale relasjoner, en forutsetning for tilegnelse og bruk av språk, og dypest sett en betingelse for. Atskillelsen som barn utsettes for i forbindelse med samlivsbrudd, er i seg selv ikke avgjørende for deres senere psykiske helse. Mer betydningsfullt er hvorvidt de. for eksempel Biol Kjem eller Natur. Finn artikler som er datert mellom — for eksempel 1996