Kunskapsintegration : om kollektiv intelligens i organisationer

Kunskapsintegration : om kollektiv intelligens i organisationer
Utgivelsesar: 2016
Antall sider: 242
Forlag: Studentlitteratur AB
ISBN/EAN: 9789144088440
Sprak: Svensk
Kategori: Økonomi og ledelse
Forfatter: Philip Runstenog Andreas Werr

Vi har alla varit med om det – gruppen där samarbetet bara fungerar. Som åstadkommer fantastiska resultat. Där det skapas energi och där deltagare blommar ut. Möten som tar till vara deltagarnas kunskaper. Men det finns också andra grupper, som inte fokuserar på kunskapsutbytet och som bara skapar frustration. I den här boken argumenterar vi för begreppet kollektiv intelligens som ett sätt att förstå denna skillnad mellan olika gruppers dynamik och framgång en skillnad som påverkar kunskapsintegrationen i hela företaget.


Allt färre arbetsuppgifter i dag kan lösas utan samarbete. Den moderna organisationens framgång beror alltså i stor utsträckning på medarbetares samarbetsskicklighet – deras förmåga att integrera olika kunskaper. Märkligt nog har få organisationer strategier för att utveckla denna kritiska förmåga. Här finns en stor outnyttjad källa till både kreativitet och effektivitet.

Kollektivt intelligenta organisationer använder medarbetarnas hela kunskapspotential i alla de otal möten som utgör en arbetsdag.

Kupé nr 6