Tal och tanke

Tal och tanke
Utgivelsesar: 2011
Antall sider: 392
Forlag: Studentlitteratur
ISBN/EAN: 9789144068466
Sprak: Svensk
Kategori: Pedagogikk
Forfatter: Ida Heiberg Solem, Bjørnar Alsethog Gunnar Nordberg

Vad ska elever lära sig i matematik?Hur kan lärare stötta och öka elevernas matematiska förståelse och kompetens?Hur kan matematikundervisningen bidra till att skapa goda läroprocesser?

I Tal och tanke skriver författarna om matematiken, eleverna och undervisningen. De beskriver hur lärare i matematik i de tidiga skolåren kan inspirera, motivera, utmana och stötta eleverna.

Framställningen är först och främst praktiskt baserad men forskning och teorier om matematik, barns matematiklärande och matematikundervisning ligger till grund för bokens innehåll. Beskrivningar, analyser och diskussioner baseras på praxis i klassrummet, konkreta elevexempel och praktiska undervisningssituationer. Författarna ger också förslag på undervisningsaktiviteter och frågor att diskutera med eleverna.

Med grundlig teoretisk förankring och praktiska exempel är boken ett bra stöd för lärarstudenter och verksamma lärare som vill bidra till utvecklingen av elevers matematikkunskaper och ge barn ett positivt möte med matematikämnet.

Vin og sprit- sprit, sprit - prat, prat, prat! Alkoholen skal alltid diskuteres. For eller imot, kan den unngås og omgås på en fornuftig måte og ungdommer og.