Sveriges ekonomiska historia

Sveriges ekonomiska historia
Utgivelsesar: 2016
Antall sider: 485
Forlag: Studentlitteratur AB
ISBN/EAN: 9789144112299
Sprak: Svensk
Kategori: Økonomi og ledelse
Forfatter: Lars Magnusson

Hur stor betydelse har egentligen dramatiska ekonomiska händelser i vår egen tid? Är de långsamma förändringarna i samhällets struktur mer avgörande för samhällsutvecklingen? I Sveriges ekonomiska historia 
belyser Lars Magnusson båda dessa rörelser – de långa vågorna som till exempel kännetecknas av jordbrukets införande, den industriella revolutionen och förändringar i samhällets sociala struktur samt de plötsliga förändringsprocesserna såsom Sveriges förlust av Baltikum, börskraschen 1929 eller finanskrisen på 1990-talet. Mot bakgrund av 
internationell och utländsk forskning tecknar han huvuddragen i denna mer än tusen år långa utveckling.

Sverige ser inte ut som du tror