Hva er funksjonshemming

Hva er funksjonshemming
Utgivelsesar: 2010
Antall sider: 141
Serie: Hva er
Forlag: Universitetsforlaget
ISBN/EAN: 9788215014227
Sprak: Bokmål
Kategori: Helse- og sosialfag
Forfatter: Jan Tøssebro

Denne boken presenterer ulike perspektiver på funksjonshemming. Den for seg både de historiske linjer og dagsaktuelle spørsmål som blant annet deltakelse i samfunnslivet, tilrettelegging og vern mot diskriminering. Med litteraturliste og stikkordregister.

HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 19/2011 Publisert søndag mai 28, 2017 by NFSS. Samfunnet har all grunn til å ha dårlig samvittighet for hvordan personer. Hva er omsorg? Å vise omsorg er det samme som å bry seg om noen. Fra fødselen av er vi avhengige av at noen viser oss omsorg og tar vare på oss. ADHD er den viktigste psykiske lidelsen blant barn, og tre til fem prosent av befolkningen rammes. Men hva vet vi egentlig om sykdommen i dag? Arteriene er de blodårene som frakter blod fra hjertet til resten av kroppen. Når du er frisk, har arteriene en muskulær og glatt innside. De er elastiske nok til. Den nordiske modellen. Alle som har barn, får barnetrygd, uavhengig av hva man tjener. Fotograf: Sara Johannessen. Vi pleier å skille mellom ulike velferdsmodeller. elevsiden.no er en informasjonstjeneste for foreldre, lærere, ansatte i PPT og andre som har ansvaret for barn og ungdom i skolealder. Her finner du nærmere 100. Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemning. Hva er epilepsi? Epilepsi er en samlebetegnelse på ulike tilstander som medfører tilbakevendende epilepsianfall. Det finnes en rekke forskjellige årsaker til. Reiseinformasjon. Bagasje. Hvor mye bagasje du kan ta med deg, hvordan du skal beskytte bagasjen på reisen og hva du ikke kan ta med deg. Innsjekking og boarding